Gabriëlschool - Den Bosch
Gabriëlschool - Den Bosch
Gabriëlschool - Den Bosch

Mytylschool Gabriël: Onbeperkt!

Welkom op de nieuwe website van Mytylschool Gabriël! We zijn er trots op u te ontvangen op deze website, die helemaal past bij waar Mytylschool Gabriël voor wil staan: open, uitnodigend en toegankelijk voor iedereen.

Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor leerlingen met een medisch-fysieke en/of verstandelijke beperking of een langdurige ziekte. Een school die bruist van het leven en midden in een samenleving staat die continu aan verandering onderhevig is. Ons belangrijkste doel is om leerlingen uit te dagen om hun talenten te ontdekken én te ontwikkelen.

Wij zijn trots op onze leerlingen, hun ouders, de medewerkers en onze partners, om het doorzettingsvermogen, de creativiteit en de kracht die zij laten zien. We denken niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Ons motto is daarom ‘Onbeperkt!’. Vanuit dit motto en onze drie kernwaarden (ambitieus, eigen-wijs en uitdagend) werken wij eraan om álle leerlingen, ongeacht medisch-fysieke en/of verstandelijke beperking zich laten ontwikkelen in een inclusievere samenleving.

Dat doen we elke dag met heel veel plezier, energie en toewijding, want door achterover te leunen en af te wachten kom je er niet.

Naast coachend, begeleidend en docerend zijn we ook ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het beste uit elk individueel kind en jongere te halen. Daarom zijn we altijd aangesloten op de nieuwste inzichten en gaan geen we uitdaging uit de weg. Niet omdat het moet, maar omdat dat onze basishouding is. Alles in ons onderwijs en handelen is erop gericht dat, wanneer onze leerlingen de school verlaten, zij zelfbewust hun plek in de maatschappij innemen.

Dit kunnen we niet alleen. Wel samen. Daarom werken we samen met onze partners binnen KinderExpertiseCentrum Atlent én daarbuiten. Elke dag dagen we ons opnieuw uit om dit zo goed mogelijk te doen. Omdat dat is wie wij zijn.

Gabriëlschool - Den Bosch

Nieuws

Toekomstvisie Mytylschool Gabriël

Kwaliteitsonderzoek Onderwijsinspectie 2023

Magazine winter 2023

Sportoriëntatie: Hoe ziet jouw bewegende leven er straks uit?

VSO-leerlingen maken een toekomstplan voor zichzelf

Geslaagd! En daar hoort een diploma bij

Video's

Gabriëlschool - Den Bosch
Video afspelen over Gabriëlschool - Den Bosch

Onbeperkt!

Ga naar de inhoud