Aanmelden van uw kind, stap voor stap

Aanmelden Gabriëlschool

U maakt een afspraak voor een gesprek op school. U kunt hiervoor naar de school bellen (073-2005500) of mailen (info@mytylschool-gabriel.nl) en vragen naar een gedragsdeskundige.

Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool

Wilt u dat uw kind bij ons naar school gaat? Dan vult u het aanmeldformulier van onze school in.

Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool

Ook moet er een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd:
• Bezoekt uw kind nu een voorschoolse voorziening (zoals een peutergroep, een kinderdagverblijf of een dagcentrum), dan doen wij dit;
• Zit uw kind nu op een andere school, dan doet die school dit.
Uw woonplaats bepaalt bij welk samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd.

Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool

Als de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, wordt besloten wanneer uw kind kan starten. Om te kunnen starten, moet ook de Zorg in de Klas geregeld zijn.

Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool

Dit wordt allemaal vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. Dit wordt daarna op school besproken om te bepalen of uw kind bij ons op de juiste plek is. Ook wordt besloten of er extra ‘Zorg in de Klas’ nodig is voor uw kind.

Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool

Om de toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen, vragen wij u om gegevens over uw kind. We onderzoeken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft en of onze school dit kan bieden.

Aanmelden Gabriëlschool

Onderzocht wordt of de desbetreffende leerling extra ondersteuning behoeft en of Mytylschool Gabriël deze ondersteuning kan bieden. Hiervoor staat een termijn van zes weken, met een eventuele verlenging van vier weken. De ondersteuningsbehoeften worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief.

Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool

Indien geconcludeerd wordt dat de leerling extra ondersteuning behoeft en Mytylschool Gabriël deze ondersteuning kan bieden, wordt een
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Let op: de woonplaats van de leerling bepaalt bij welk samenwerkingsverband
dit aangevraagd dient te worden. De procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring is per samenwerkingsverband verschillend.

Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool

Daarnaast maakt de schoolmaatschappelijk werkende een afspraak met u voor een gesprek.

Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool

Instromen in onze groepen kan op twee vaste momenten in het jaar: na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Bij verhuizing en in uitzonderlijke gevallen kan uw kind ook tussentijds instromen.

Aanmelden Gabriëlschool
Aanmelden Gabriëlschool

Instromen in onze groepen kan op twee vaste momenten in het jaar: na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Bij verhuizing en in uitzonderlijke gevallen kan uw kind ook tussentijds worden instromen.

Ga naar de inhoud