AVG

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze verordening waarborgt de privacy van alle personen, die hieronder vallen, waaronder ook iedereen die verbonden is aan Mytylschool Gabriël (leerlingen, ouders, medewerkers, etc.).

Privacy is op Mytylschool Gabriël heel belangrijk. Dat merkt u onder andere aan de volgende punten:

  • We plaatsen geen foto’s of video’s op onze website, waarop onze leerlingen herkenbaar in beeld zijn, zonder dat we daarvoor toestemming hebben van de betreffende ouders/verzorgers.
  • Elk jaar geven onze ouders/verzorgers hun privacy-voorkeuren aan ons door. Deze voorkeuren kunnen zij op elk gewenst moment aanpassen.
  • Met elke partner (uitgevers, leveranciers, etc.) hebben we een zgn. verwerkersovereenkomst, waarin precies staat aangegeven welke afspraken er gelden bij het gebruik van persoonsgegevens.
  • Binnen school hebben we een aanspreekpunt voor privacy-gerelateerde zaken. Dat is onze Privacy Officer, Ernst van Nieuwburg. U kunt hem bereiken via privacy@mytylschool-gabriel.nl of via ons centrale telefoonnummer 0732005500.
  • We hebben een Functionaris Gegevensbescherming, die vanuit een externe rol toezicht houdt op ons functioneren rondom privacy-vraagstukken en ons hierbij ondersteunt. Dat is José Schildwacht. In geval van vragen, waar u met de school niet direct uitkomt, kunt u contact met haar opnemen: j.schildwacht@cedgroep.nl of 0104071599.
  • Op deze website vindt u onze privacyverklaring en ons privacyreglement. In het privacyreglement vindt u o.a. alle rechten die u heeft als betrokkene bij de school en natuurlijk specifiek bij uw kind.

Datalekken

In geval van een datalek, zoals het verkeerd verzenden van een mail, het kwijtraken van een document of het onbeveiligd bewaren van privacygevoelige gegevens, maken we gebruik van een vaststaand protocol. Dit houdt op de eerste plaats in dat we hiervan altijd intern melding maken bij de Privacy Officer. Is sprake van een gevoelig lek (er is gevoelige informatie verloren of er is informatie van veel personen verloren), dan melden we dit bij de Functionaris Gegevensbescherming. Zij beslist ook of hiervan melding gemaakt dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Sowieso zullen we te allen tijde contact opnemen met de betrokken persoon/personen en bekijken we hoe we het probleem kunnen oplossen en of we een bepaalde werkprocedure dienen te herzien.

Meer informatie over AVG vindt u in de schoolgids.

Heeft u vragen over ons AVG-beleid, neem dan contact op met Ernst van Nieuwburg (privacy@mytylschool-gabriel.nl).

Ga naar de inhoud