Organisatiestructuur

Bestuur, managementteam en Raad van Toezicht

De afgelopen jaren zijn er voor het onderwijs verschillende afspraken vastgelegd om goed bestuur te waarborgen. Daarbij gaat het erom dat de school op een transparante manier wordt bestuurd en dat er sprake is van deugdelijke bedrijfsvoering. Een belangrijk beginsel is de scheiding van het bestuur en het toezicht.

Mytylschool Gabriël staat onder bevoegd gezag van de Stichting Gabriël. Dit bevoegd gezag wordt gevormd door de directeur-bestuurder van de school. Deze is belast met de bestuurlijke, onderwijskundige en organisatorische leiding. Bovendien is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het beleid van de school.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

In de praktijk vormt het managementteam de dagelijkse leiding.

Directeur-bestuurder:
De heer B. (Bas) Razenberg

Het managementteam:
De heer Bas Razenberg – directeur-bestuurder
Mevrouw Igna van der Cammen – schoolleider VSO
Mevrouw Helma van Gelderen – schoolleider SO
Mevrouw Anke van de Rijt – schoolleider leerroute 1-2

De Raad van Toezicht:
Mevrouw S.G.A. (Sophie) Eggen
Mevrouw M. (Maud) Brouns
De heer J.H. (Hans) Schapenk – voorzitter
De heer H. (Haske) van Veenendaal

 

Ga naar de inhoud