Revalidatiecentrum Tolbrug

Mytylschool Gabriël verzorgt onderwijs aan leerlingen met een motorische of meervoudige beperking, of met een langdurige ziekte. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Tolbrug Specialistische Revalidatie. De kinderafdeling hiervan is samen met de school gehuisvest in Atlent. Op deze manier vormen onderwijs en revalidatie één geheel. Hun samenwerkingsverband kreeg uiteindelijk de naam Atlent KinderExpertiseCentrum (Atlent-KEC).

Naast het onderwijs op de school zelf biedt Mytylschool Gabriël ‘externe dienstverlening’ aan leerlingen in het reguliere onderwijs met een motorische of meervoudige beperking, of met een langdurige ziekte. In het kader van de Wet Passend Onderwijs is er veel veranderd, maar de dienstverlening blijft zeker bestaan. Een team van gespecialiseerde leerkrachten én specialisten op andere terreinen (zoals logopedie, ergo- en fysiotherapie, gedragsdeskundigen, enz.) staat klaar om leerlingen, collega’s en scholen zodanig te begeleiden dat deze leerlingen indien mogelijk hun onderwijs kunnen genieten in het regulier onderwijs

Atlent-KEC investeert in kinderen en jongeren en gaat op zoek naar de kansen van een leerling om zich te ontwikkelen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de kans voor ieder kind om zijn capaciteiten en bewustzijn te vergroten. Dit proberen we te bereiken binnen de eigen mogelijkheden van het kind, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Atlent-KEC heeft een eigen kijk op talent. Zo is de letterwisseling van het woord ‘talent’ ontstaan: in het logo zien we scrabblestenen waarbij de eerste twee letters zijn verwisseld. De eigenzinnigheid is ook te zien in de vormgeving van het logo.

Atlent-KEC integreert onderwijs, revalidatie, zorg, dagbesteding en opvang. Op deze manier willen we de mogelijkheden van ieder kind optimaal benutten, zowel op het gebied van kennis als op het gebied van zijn fysieke en sociale mogelijkheden. Deze persoonlijke ontwikkeling moet passen binnen de maatschappelijke omgeving waarin het kind opgroeit.

Onze inspanningen zijn erop gericht dat kinderen met een motorische of meervoudige beperking of langdurige ziekte nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren.

Atlent-KEC biedt een breed, innovatief en geïntegreerd pakket aan onderwijs, revalidatie, zorg, dagbesteding en opvang. Bij de keuzes die we moeten maken – zowel als het gaat om het uitstippelen van het individuele traject voor een kind als om het beleid van Atlent-KEC als geheel – zijn de vragen van de kinderen en de ouders in belangrijke mate medebepalend. Op basis van het principe ‘één kind, één plan!’ zoeken we samen met de kinderen, hun ouders en onze (samenwerkings)partners naar passende antwoorden met betrekking tot onderwijs, revalidatie, wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Ook hier is ‘maximaal perspectief’ dus het richtpunt.

Voor meer informatie over Revalidatiecentrum Tolbrug, klik hier.

Revalidatiecentrum Tolbrug kent de volgende disciplines:
 • Directie
 • Unithoofd Kinderrevalidatie
 • Medisch coördinator kinderrevalidatie
 • Kinderrevalidatieartsen
 • Logopedisten
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Bewegingsagogen
 • Therapie-assistent
 • Psychologisch assistent
 • Psychologen
 • Revalidatie maatschappelijk werkende
 • Medisch secretariaat
 • Receptioniste/telefoniste
 • Medewerkers Therapeutisch Peuter Programma (TPP)
Ga naar de inhoud