Gabriëlschool - Den Bosch

Voor de schoolverlaters

Arbeidstoeleiding

VSO werkt!

In Noordoost Brabant hebben 7 schoolbesturen met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs hun krachten gebundeld als het gaat om arbeidstoeleiding. Onder de vlag van ‘VSO werkt!’ gaan de scholen de kwaliteit van arbeidstoeleiding nog verder versterken.

Klik hier voor meer informatie over VSO werkt!

Eindverslag

Een leerling die de school verlaat, krijgt in ieder geval van ons mee:

  • een eindverslag, dat wordt opgesteld door leerkrachten en de Commissie voor de Begeleiding;
  • het meest recente ontwikkelingsperspectief;
  • het meest recente psychodiagnostisch onderzoeksrapport;
  • het meest recente leerlingplan, inclusief evaluatie;
  • het onderwijskundig eindverslag.

Nazorg

Leerlingen die het VSO bij ons afronden bieden we tot twee jaar na vertrek nazorg aan.
De arbeidstoeleider of maatschappelijk werkende neemt contact op met de (ouders van de) leerling en informeert of de dagbesteding of arbeid naar verwachting verloopt. Bij hulpvragen kunnen we verwijzen naar een geschikte instantie.
Uiteraard kunnen leerlingen en ouders met vragen over vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding ook contact met ons opnemen.

Ga naar de inhoud